fbpx

Anemija pogadja više od 1.6 milijardi ljudi širom sveta
27. avgusta 2020. 0

Anemija se dovodi u vezu sa smanjenom proizvodnjom i/ili povećanim gubitkom crvenih krvnih zrnaca (eritrocita),što je posledica mnogobrojnih osnovnih i često preklapajućih uzroka [1]. Jedna od osnovnih karakteristika krvne slike kod osoba sa anemijom jeste smanjen broj eritrocita, često praćen smanjenom koncentracijom hemoglobina i izmenjenom morfologijom eritrocita. Anemija se može meriti u odnosu na količinu hemoglobina – proteina unutar crvenih krvnih zrnaca, koji prenosi kiseonik iz pluća u sve vitalne organe i tkiva.

Anemija pogađa više od 1,6 milijardi ljudi širom sveta [2]. Zdravstveni i ekonomski uticaji anemije su veoma veliki i značajni, s obzirom da hospitalizovani bolesnici sa anemijom mogu imati i do tri puta veći rizik od smrtnosti u poređenju sa pacijentima bez anemije.

Sve vrste anemija praćene su poremećenim (smanjenim) snabdevanjem svih tkiva kiseonikom, što dovodi do slabosti, malaksalosti i umora, a što naravno dalje za implikaciju može imati smanjenje kognitivnih kapaciteta i efikasnosti u radu, kao i povećanje oštećenja samih tkiva i organa [3].

Anemiju mogu uzrokovati mnogobrojni patofiziološki procesi s različitim prognozama i stoga su neophodni raznovrsni preventivni ili terapijski pristupi.

Ishrana koja se mahom zasniva na žitaricama i namirnicama koje sadrže mnogo fitata i drugih liganada dovodi do smanjenja (inhibicije) apsorpcije gvožđa u digestivnom traktu. Ovakav način ishrane dominirao je u predindustrijskoj Evropi, a danas preovlađuje u zemljama u razvoju i upravo je ovo jedan od značajnih uzroka anemije. Veliki broj mogućih uzroka i njihova međusobna interakcija pokazuju zašto je tako teško smanjiti prevalenciju anemije. Činjenica da postindustrijska društva bogata resursima imaju vrlo malu prevalenciju anemije sa nedostatkom gvožđa pruža nadu da se najčešće vrste anemije mogu eliminisati [1]. Stoga, u zemljama u razvoju, kao što je i Srbija, ključ uspeha u lečenju i prevenciji anemije leži upravo u promeni načina ishrane i upotrebi adekvatnih dodataka ishrani – suplemenata. S druge strane, teži i urođeni oblici anemije, kao i anemija povezana sa drugim osnovnim bolestima, zahtevaju naravno drugačiji pristup tokom rešavanja osnovnih uzroka anemije, pri čemu su promene u načinu ishrane i suplementacija neophodni.

 

Biklinikine kapsule Bio Ferro C sadrže ekstrakt cvekle, kupine i borovnice sa dodatkom gvožđa i vitamina D3, C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Svojim sastavom doprinose normalnom stvaranju crvenih krvnih zrnaca i hemoglobina obezbeđujući pravilan i dovoljan unos vitamina i drugih hranjivih materija neophodnih Vašem organizmu, i istovremeno doprinose samoj prevenciji anemije.

Dr Bojan Božić, dipl. inž. tehnologije

 

 

 

Leave a comment