fbpx

Preparat BiOnion promoviše zdravlje gornjeg respiratornog sistema i olakšava iskašljavanje.
4. septembra 2020. 0

Biljni preparati i njihovi odgovarajući ekstrakti često se koriste u terapiji kašlja izazvanog infekcijom respiratornog trakta u cilju ubrzavanja oporavka, kao i podrška samom imunskom sistemu.

Preparat BiOnion promoviše zdravlje gornjeg respiratornog sistema i olakšava iskašljavanje. Pomaže kod produktivnog kašlja koji se karakteriše prisustvom sluzi, a koji je najčešće posledica infekcije mikroorganizmima, bakterijama ili virusima, poput onih koji izazivaju prehladu ili grip, ali i kod prekomerne sluzi nastale tokom respiratorne infekcije i/ili pod dejstvom različitih iritanata kao što su prašina, zagađenje ili dim.

Sastav proizvoda čini ekstrakt crnog luka, jagorčevine i timijana (majčine dušice), sa dodatkom vitamina C i D i N-acetil-L-cistein-a.

Crni luk (Allium cepa)

Poznato je da se rod Allium gaji i koristi širom sveta, posebno beli luk, crni luk, i druge vrste luka [2]. Jestiva vrsta Allium cepa L. (crni luk) samo u Kini kao zemlji sa najvećom tradicijom upotreba luka u tradicionalnoh medicini obuhvata 68 vrsta i 6 sorti, od kojih je 7 kultivisanih vrsta i 2 sorte [3]. Poznato je da je crni luk važan izvor bioaktivnih jedinjenja u ishrani sa dokazanim antioksidativnim svojstvima uključujući organosumporna jedinjenja, fenolne kiseline, flavonoide i antocijane. Ukupno 49 vrsta isparljivih jedinjenja identifikovano je u crnom luku, i to su uglavnom sumporna jedinjenja, alkoholi, aldehidi, estri i druge hemijske grupe [4]. Različiti delovi biljke crnog luka imaju primenu u tradicionalnim lekovima. Stabljike crnog luka su izvor vitamina A, vitamina B1 i vitamina C. Takođe, crni luk sadrži i bioaktivni kvercetin-3-O-glukozid koji ispoljava anti-inflamatorni efekat [5], dok antimikrobni efekat ispoljavaju pre svega saponini [6]. Stoga, imajući u vidu sva navedena svojstva crnog luka, njegova primena u lečenju respiratornih infekcija i produktivnog kašlja ima veoma značajnu ulogu i potencijal. Kaže se da luk poseduje ekspektoranske osobine – olakšava izbacivanje sluzi i sprečava njegovo dalje formiranje. Vekovima se koristio kao tradicionalni lek u lečenju prehlade, kašlja, bronhitisa i gripa [7]. U crnom luku je prisutan i N-acetil-L-cistein (NAC), biljni antioksidans koji se od 1960-ih godine kao mukolitički agens nalazi na listi Svetske zdravstvene organizacije. NAC je prekursor aminokiseline L-cistein koja ulazi u sastav veoma značajnog  antioksidanta/tripeptida – glutationa (GSH).

 

Jagorčevina (Primula veris) i Majčina dušica (Thimus vulgaris)

Jagorčevina je višegodišnja, zeljasta biljka koja je pre svega bogata saponinima kao bioaktivnim jedinjenjima koja ispoljavaju efekat na iskašljavanje i stvaranje sluzi indukovane infekcijom, a pokazuje takođe spazmolitičko, anti-inflamatorno i antimikrobno dejstvo [8]. Majčina dušica ili timijan se već dugo koristi u narodnoj medicini u lečenju različitih bolesti kao što su gastroenterični i bronhopulmonalni (resporatorni) poremećaji uključujući kašalj, bronhitis i astmu. Koristi se u obliku čaja, masti, tinkture, sirupa ili parnim inhalacijama [9]. Za pripremu preparata u narodnoj medicini koristi se cvet i list biljke.  Eterično ulje timijana takođe se koristi za pripremu preparata sa lekovitim dejstvima. Pokazano je da esencijalno ulje timijana i jedinjenje timol imaju značajno antimikrobno dejstvo prema različitim bakterijama, virusima i gljivicama. Pored antimikrobnog timijan ispljava i spazmolitičko, anti-inflamatorno, imunomodulatorno i antioksidativno dejstvo [10].

Zbog aditivnih efekata bioaktivnih jedinjenja prisutnih u ekstraktima gore nevedenih biljaka i njihovog širokog profila aktivnosti, često se kombinuju u preparatima za terapiju kašlja koji je posledica infekcija gornjeg respiratornog trakta.

 

Vitamin C

Vitamin C je esencijalni mikronutrijent sa mnogobrojnim funkcijama od kojih je funkcija u antioksidativnoj zaštiti jedna od najznačajnijih. Vitamin C pozitivno utiče na imunitet, održavajući normalnu funkciju različitih ćelija prirodnog i adaptivnog imuniteta. Pored toga, vitamin C učestvuje u funkciji epitelnih barijera, u smislu, sprečavanja ulaska patogena, pospešujući aktivnost kože putem antioksidativnih mehanizama. Vitamin C se deponuje u fagocitnim ćelijama kao što su neutrofili, čime se pojačava njihovo antimikrobno delovanje. Manjak vitamina C onemogućava adekvatan imunski odgovor, čime se povećava podložnost vašeg organizma brojnim infekcijama (bolestima). Smatra se da se suplementacijom vitamina C može značajno sprečiti razvoj respiratornih i sistemskih infekcija, a od presudnog je značaja njegova primena tokom samog lečenja infekcije, kada je neophodno primeniti znatno veće (gramske) doze [11]. Takođe, vitamin C smanjuje i bronhokonstrikciju izazvanu histaminom [12].

 

Vitamin D

Osnovna funkija vitamina D u organizmu je održavanje homeostaze kalcijuma i metabolizma kosti. Pored ove veoma značajne uloge u organizmu, vitamin D ima značajnu ulogu u održavanju normalne funkcije imunskih ćelija. Receptor za vitamin D je eksprimiran na najvažnijim imunskim ćelijama, B-limfocitima i T-limfocitima, kao i na antigen-prezentujućim ćelijama. Sve ove ćelije su sposobne da sintetišu aktivni vitamin D koji može da se veže za receptore na tim istim ćelijama. Na taj način, vitamin D direktno utiče i modulira kako prirodni tako i adaptivni imunski odgovor. U naučnoj literaturi je pokazano da je deficijencija vitamina D usko povezana sa povećanom osetljivošću organizma na infekciju. Iz svega navedenog, može se zaključiti da suplementacija vitaminom D je veoma značajna u sprečavanju nastanka infekcije i održavanju normalnog imunskog odgovora [13]. Pokazano je da suplementacija vitaminom D smanjuje učestalost akutnih egzacerbacija astme, akutnih respiratornih infekcija i pogoršanja hroničnih opstruktivnih plućnih bolesti koje se karakterišu prisustvom kašlja [14] [15] [16].

 

N-acetil-L-cistein

N-acetil-L-cistein (NAC) je bezbedna i komercijalno dostupna acetilovana amino kiselina. NAC je mukolitik koji modeluje tj utiče na svojstva sluzokože/sluzi i pojačava aktivnost glutation S-transferaze.  NAC stimuliše biosintezu glutationa, stimuliše detoksikaciju i uklanja slobodne radikale. On je moćan antioksidans i predstavlja potencijalni modalitet u lečenju bolesti koje se karakterišu stvranjem velikih količina slobodnih kiseoničnih radikala. U nekim Evropskim zemljama, mukolitički NAC se može koristiti i kao anti-inflamatorno sredstvo i kao antioksidans [17] [18]. Smatra se da NAC može smanjiti pogoršanja i umanjiti simptome kod pacijenata sa hroničnim bronhitisom [19].

 

Dr Bojan Božić, dipl. inž. tehnologije

Leave a comment