fbpx

Bio Perfect – doprinosi normalnom funkcionisanju nervnog sistema

Način upotrebe: 1 do 2 kapsule dnevno sa malo vode.

Pakovanje: 30 kapsula

Upozorenja: Preporučena dnevna doza ne sme se prekoračiti. Čuvati van domašaja dece. Trudnice i dojilje se pre upotrebe preparata moraju posavetovati sa svojim lekarom. Osobe koje imaju neko dijagnostikovano oboljenje i koriste lekove, pre upotrebe treba da se posavetuju sa lekarom ili farmaceutom. U slučaju preosetljivosti na bilo koji sastojak preparata odmah prekinuti upotrebu i posavetovati se sa lekarom.

Za više informacija posetite našu stranicu o perifernom nervnom sistemu.

Prirodni 
proizvod!

есо

Nervni sistem je najsloženiji sistem u čovekovom organizmu. Ovaj sistem čini kompleksna mreža nerava i ćelija koji prenose informacije, do i iz mozga preko kičmene moždine, ka različitim strukturama tela i na taj način reguliše rad svih organa. Nervni sistem se sastoji od centralnog nervnog sistema (mozak i kičmena moždina) i perifernog nervnog sistema (nervi i ganglije). Za ovaj sistem karakterističan je takozvani neuropatski bol koje može biti izazvan različitom grupom poremećaja, koje se često razlikuju po etiologiji i prezentaciji. Neuropatski bol na listi International association the study of pain 1994 definisan je kao „bol izazvan primarnom lezijom ili disfunkcijom u nervnom sistemu”. Svi simptomi i znakovi neuropatskih bolova direktna su posledica primarne lezije perifernog nerva i/ili poremećaja u centralnom nervnom sistemu. Ova uopštena definicija sažeta je u sledećem konceptu: kada se nerv ošteti, promene u nervnim putevima mogu rezultirati hroničnim bolom, u nekim slučajevima čak i odsustvom daljih stimulusa.

Povrede perifenih nerava predstavljaju problem velikih razmera sa kojim se susreću milioni ljudi širom sveta. Broj povreda perifernih nerava je u stalnom porastu usled rasta stope saobraćajnih udesa, industrijskog traumatizma, kao i povreda na radu. Traume nerava rezultuju značajnim neurološkim deficitom i skoro uvek ostavljaju određeni procenat invaliditeta. Znatno češće se javljaju kod mladih osoba muškog pola u najproduktivnijem životnom dobu, te se stoga postavljaju veliki funkcionalni zahtevi i pacijenti očekuju povratak ne samo svakodnevnim životnim, već i radnim aktivnostima.

Preparat Bio Perfect doprinosi normalnom funkcionisanju (perifernog) nervnog sistema. Preparat sadrži ekstrakt ljute paprika, kantariona i matičnjaka kao i kompleks vitamina B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12). Značajan broj studija je pokazao povoljan efekat različitih vitamina B kompleksa i ekstrakata biljaka na regeneraciju perifernog nerva.

Obnavlja

periferne nerve

Doprinosi smanjenju napetosti i razdražljivosti

i ima umirujući efekat

Sa ekstraktom ljute paprike, kantariona i matičnjaka

i vitaminima B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12

Doprinosi normalnoj funkciji

imunog sistema

Iako su ljute  papričice (Capsicum spp.), iz kojih se izoluju kapsaicinoidi, prvobitno pronađene u Americi, danas su široko rasprostranjene i različito eksploatisane. Proizvodi koji sadrže kapsaicinoid efikasni su prirodni preparati u tretmanu sindroma bola i različitih tipova neuropatskog bola.

Jedne od važnijih aktivnih komponenti u ekstraktu kanatriona su: flavonoidi, hipericini i hiperforin. Pored dobro poznatog antidepresivnog dejstva komponente kantariona imaju i značajnu antioksidativnu aktivnost. Pored toga, ekstrakti kanatriona deluju kao potencijalno sredstvo za zaštitu neurona od oksidativnog stresa. Kantarion takođe smanjuje post-traumatsku infiltraciju neutrofila. Svi prethodno navedeni efekti ukazuju da kanatrion jeste potencijalno terapeutsko sredstvo protiv oksidativnog stresa, apoptoze i stvaranja citokina u prevenciji inflamacije i oštećenja nastalih povredom perifernog nerva.

Matičnjak se u tradicionalnoj i savremenoj medicini koristi u borbi protiv stresa, kao modulator raspoloženja i kognitivnih funkcija. Imajući u vidu širok spektar aktivnih komponenti, efekte matičnjaka može da bude posredovan kombinacijom mehanizama, sa potencijalnim interakcijama sa većim brojem neurotransmiterskih sistema.

Kompleks vitamina B sastoji se od osam različitih vitamina koji su neophodni za normalno funkcionisanje ljudskog organizma. Vitamini B koji ulaze u sastav su: tiamin (B1), riboflavin (B2), niacin (B3), pantotenska kiselina (B5), piridoksin (B6), biotin (B7), folna kiselina ili folati (B9) i kobalamin (B12).

B vitamini imaju vitalnu ulogu u održavanju dobrog zdravlja vašeg organizma. Vitamini grupe B, kao neophodne komponente svakog zdravog organizma, imaju direktan uticaj na nivo energije, funkciju mozga i metabolizam ćelija u vašem organizmu.

Tiamin (vitamin B1)

Vitamin B1 je neophodan za normalan rast i razvoj organizma. Pozitivno utiče na brojne sisteme kao što su digestivni, kardiovaskularni i, pogotovo, nervni. Nedostatak ovog vitamina kod ljudi uzrokuje nastanak kardiovaskularnih bolesti i neuroloških poremećaja. Visoke doze B1 vitamina poboljšavaju koordinaciju mišića.

Riboflavin (vitamin B2)

Vitamin B2 smanjuje otok nakon fokalne ishemije i poboljšava oporavak motornih funkcija u modelu kontrolisane kontuzione povrede čeone kore. Pretpostavljeni mehanizam delovanja jeste uklanjanje slobodnih radikala i smanjenje oksidativnog oštećenja.

Niacin (vitamin B3)

Termin niacin odnosi se na nikotinamid, nikotinsku kiselinu i derivate koji ispoljavaju biološku aktivnost nikotinamida. Značaj B3 koenzima je i u replikaciji i popravci DNK, kao i u ćelijskoj diferencijaciji. Neuroprotektivni efekat nikotinamida pokazan je u animalnim modelima ishemije.

Pantotenska kiselina (vitamin B5)

Vitamin B5 predstavlja funkcionali deo koenzima A. Koenzim A je značajan za sintezu masnih kiselina, holesterola i acetilholina. Nedostatak vitamina B5 dovodi do oštećenja perifernih nerava označenog kao „sindrom gorućih stopala“.

Piridoksin (vitamin B6)

Vitamin B6 obuhvata grupu srodnih jedninjenja: piridoksin, piridoksal i piridoksamin. Oni se u telu metabolišu do piridoksal-fosfata, koji deluje kao koenzim u mnogim važnim reakcijama u krvi, nervnom sistemu i koži. Pokazano je da povećan nivo piridoksala može imati neuroprotektivni efekat. Vitamin B6 poseduje anti-ekscitotoksični potencijal.

Biotin (vitamin B7)

Vitamin B7 igra ključnu ulogu u metabolizmu glukoze, uključujući regulaciju unosa glukoze u jetri, glukoneogenezu (i lipogenezu), transkripciji insulinskih receptora i funkciji
β-ćelija pankreasa. Vitamin B7 je neophodan za proizvodnju mijelina koji obavija aksone nervnih ćelija u kičmenoj moždini i mozgu.

Folna kiselina ili folati (vitamin B9)

Vitamin B9 je važan, posebno za trudnice, jer sprečava potencijalne nedostatke, poput malformacije nervne cevi, kičmene moždine i mozga ploda. Vitamin B9 i vitamin B12 neraskidivo su povezani zbog njihovih komplementarnih uloga u ciklusima „folata“ i „metionina“ . Efekti suplementacije folnom kiselinom na procese razvoja mozga nisu ograničeni samo na embrionalni period, već vitamin B9 može biti efikasan i tokom reparacije i oporavka mozga nakon povrede kod odraslih.

 Kobalamin (vitamin B12)

Vitamin B12 je neophodan za normalno funkcionisanje nervnog sistema i njegov nedostatak uzrokuje oštećenja bele mase kičmene moždine i mozga, što dalje dovodi do periferne neuropatije. In vivo je pokazano da je vitamin B12 najefikasniji od svih B vitamina u regeneraciji perifernog nerva nakon traume i rekonstrukcije. Pozitivan efekat se ispoljava na nekoliko načina: B12 poboljšavanja preživljavanje neurona i izrastanje aksona nakon trauma, olakšava prorastanje aksona iz proksimalnog u distalni deo povređenog nerva i ima pozitivan efekat na regeneraciju. Takođe, poboljšava mijelinizaciju aksona (povećanjem sinteze lecitina, glavnog konstituentnog lipida mijelinskog omotača), odnosno povećeva dijametar mijelinskog omotača, ubrzava i poboljšava sazrevanje aksona.